ข่าวสารประชาสัมพันธ์ SukkhaphapD.com

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

เนื่องจากทางร้านมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก และมีหลายเว็บไซต์ ดังนั้น จึงยังคงมีความยุ่งยากในการ update หรือปรับปรุงจำนวนสินค้าที่มีในสต็อก ดังนั้น จึงมีขั้นตอนการสั่งซื้อ ดังนี้

1. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ทางร้านจะติดต่อคุณลูกค้าเพื่อทำการยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งหากคุณลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับ หรือติดต่อกลับล่าช้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ทางร้านต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

2. เมื่อคุณลูกค้าได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากทางร้านแล้ว ให้คุณลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า

3. เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งการชำระเงิน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1 เข้าไปที่เมนู แจ้งการชำระเงิน เมื่อลูกค้าใช้วิธีการนี้ ทางร้านจะทราบได้ทันที จึงสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น หรือ

3.2 โทรแจ้ง เมื่อลูกค้าใช้วิธีการนี้ ทางร้านจะทราบได้ทันที จึงสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น

ที่ 02-8660513

3.3 ส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งการชำระเงินที่ santeherb@gmail.com  หากลูกค้าใช้วิธีการนี้ การจัดส่งอาจล่าช้า เนื่องจากในบางครั้ง ทางร้านไม่สามารถเข้าเช็คอีเมล์ได้

หมายเหตุ:-

1. ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่ 02-8660513 หรือ ส่งอีเมล์ มาที่ santeherb@gmail.com

2. หากลูกค้า โอนเงินแล้ว และไม่ได้แจ้งการชำระเงินเพื่อให้ทางร้านทราบ หากเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ทางร้านขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการจัดส่งล่าช้า นะคะ

 

สินค้าราคาพิเศษ